jazda w stanie nietrzeźwym adwokat jasło

Jazda po alkoholu

Jazda po Alkoholu W Polskim prawie możemy rozróżnić dwa stany związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekroczy 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość mamy do czynienia z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Konsekwencją powyższego jest to, że osoba taka popełnia przestępstwo, które ścigane jest w sposób szczególny i konsekwentny przez prokuraturę. Osoba taka zazwyczaj jest surowo karana przez sąd. Jeżeli natomiast zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila

Czytaj więcej »
przekazanie spadku za opiekę

Przekazanie majątku za opiekę

Przekazanie Majątku za Opiekę Umową dożywocia zazwyczaj zainteresowane są osoby starsze, które są właścicielami nieruchomości. Często jest tak, iż z wiekiem nie jesteśmy już tak sprawni i samowystarczalni jak kiedyś. Potrzebujemy opieki i wsparcia. Zawierając umowę dożywocia, przenosimy własność nieruchomości na inną osobę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Zawierając umowę o przekazanie majątku za opiekę, stajemy się tzw. dożywotnikiem, a nasze prawa są szerokie. Jako dożywotnik masz prawo do tego, aby nabywca Twojej nieruchomości przyjął Cię do siebie jak domownika. Zapewnił Ci wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał. Ponadto pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a w razie śmierci sprawił

Czytaj więcej »
Adwokat sprawy spadkowe Jasło

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie Nabycia Spadku Stwierdzenie nabycia spadku to często spotykany problem, z którym musi się wcześniej czy później uporać prawie każdy z nas w przypadku wykazania swojego prawa do odziedziczonego spadku. Aby móc swobodnie dysponować dobrami, które otrzymaliśmy, musimy posiadać dokument, który będzie nas do tego uprawniał. Takim dokumentem jest uzyskane w postępowaniu sądowym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie to sąd wydaje na wniosek osoby, która wykaże, że ma w tym interes prawny. Przepisy stanowią, że interes prawny w złożeniu wniosku mają przede wszystkim spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, a także zapisobiorcy i wierzyciele spadkodawcy lub spadkobiercy. Oczywiście, żaden przepis nie

Czytaj więcej »
akt oskarżenia w sprawie prywatnej

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny Akt Oskarżenia Nie wszystkie przestępstwa, które są przewidziane w kodeksie karnym, ścigane są z urzędu, czyli są wszczynane przez organy ścigania i policję. Istnieją przestępstwa, które bez inicjatywy z Twojej strony pozostaną niezauważone dla państwa, a Ty możesz nigdy nie doczekać się wymierzenia sprawiedliwości za popełniony przeciwko Tobie czyn. Kodek karny przewiduje kilka sytuacji, kiedy Twoja inicjatywa do podjęcia czynności w sprawie jest niezbędna. Najczęściej z przestępstwami, które są ścigane na Twój wniosek mamy do czynienia w przypadku: przestępstwa zniesławienia, przestępstwa zniewagi czy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Pamiętaj, że jeżeli sprawca dopuścił się jednego ze wskazanych wyżej czynów to

Czytaj więcej »
separacja adwokat jasło

Separacja adwokat Jasło

Separacja Adwokat Jasło W sytuacji, kiedy nie jesteś pewien czy Twoje małżeństwo na pewno już nie istnieje, w sytuacji, gdy nie jesteś gotowy na radykalny krok zakończenia istniejącego związku, prawo daje Ci czas i możliwość zastanowienia się nad przyszłością. Taką furtką jest instytucja separacji prawnej. Musisz wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje separacji tj. separacja faktyczna, kiedy to współmałżonkowie sami postanawiają się rozstać i dać sobie na czas na przemyślenia oraz separacja prawna orzekana przez sąd. Pamiętaj, że tylko separacja prawna wiąże się z określonymi dla Ciebie skutkami prawnymi. Sąd orzekając o separacji, bada czy między Tobą a Twoim współmałżonkiem przestały

Czytaj więcej »
ochrona przed mobbingiem

Mobbing w pracy

Mobbing w Pracy W naszym codziennym życiu zawodowym możemy spotykać się z sytuacjami, które subiektywnie uznamy za działania skierowane przeciwko nam i noszące cechy mobbingu. Niestety nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest mobbing w świetle obowiązujących przepisów prawa. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy sięgnąć do kodeksu pracy, który wskazuje kilka koniecznych elementów, które muszą wystąpić łącznie, aby można było mówić o mobbingu. Po pierwsze mobbing oznacza działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub są skierowane przeciwko pracownikowi. Jeżeli zatem posiadasz umowę o pracę i tym samym posiadasz status pracownika, będziesz podlegał ochronie, o

Czytaj więcej »
zasiedzenie nieruchomości warunki

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości Prawie każdemu z nas zdarzyło się zetknąć w ten czy inny sposób z pojęciem zasiedzenia nieruchomości. Czasami nie uświadamiamy sobie, że na skutek upływu czasu, z mocy samego prawa, staliśmy się właścicielem wymarzonej przez nas działki. Co to jest zatem zasiedzenie nieruchomości i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc powołać się na przedmiotową instytucję prawa? Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności danej nieruchomości. Następuje ono z mocy prawa co oznacza, że po spełnieniu określonych ustawowych przesłanek stajemy się właścicielami nieruchomości i nie musimy podejmować już żadnych działań w tym zakresie. Nie mniej jednak powinniśmy złożyć do

Czytaj więcej »
prawa podczas zatrzymania przez Policję

Prawa zatrzymanego przez Policję

Prawa Zatrzymanego przez Policję Zadając sobie pytanie czym jest zatrzymanie i jakie prawa przysługują Tobie jako zatrzymanemu należy stwierdzić, iż zatrzymanie polega na krótkotrwałym pozbawieniu Cię wolności dla osiągnięcia celów procesowych. Jeżeli dojdzie do sytuacji w której zostałeś zatrzymany przez Policję czy inne organy ścigania, pamiętaj o swoich prawach, które Ci bezwzględnie przysługują. Prawa Podczas Zatrzymania Policyjnego Po pierwsze, powinieneś być poinformowany o przyczynach i podstawach Twojego zatrzymania. Powinieneś wiedzieć jaki czyn jest Ci zarzucany i w związku z jakim postępowaniem zostałeś zatrzymany. Maksymalny czas na jaki można pozbawić Cię wolności to 48 godzin. W tym czasie powinieneś zostać zwolniony

Czytaj więcej »
rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność Majątkowa Małżonków Może się zdarzyć tak, że Twoja nieruchomość, Twój dom czy budynki gospodarcze nie mają dostępu do drogi publicznej. Przez lata korzystałeś z uprzejmości sąsiadów… być może na cudzym gruncie znajdował się urządzony przejazd którego także i Ty używałeś. Niestety, z powodu kłótni, sporów sąsiedzkich, zmiany właściciela nieruchomości, bądź innych nieprzewidzianych okoliczności, Twój sąsiad uniemożliwił Ci przejazd szlakiem, którym mogłeś dostać się do swojej posesji. Ustanowienie Rozdzielności Majątkowej Jeżeli próby porozumienia nie przyniosą rezultatu, jedynym wyjściem będzie złożenie do sądu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wniosek o którym mowa składasz do sądu właściwego ze względu na miejsce

Czytaj więcej »
zachowek zasady uzyskania

Czym jest zachowek?

Czym jest Zachowek? Może się zdarzyć tak, że Twoja nieruchomość, Twój dom czy budynki gospodarcze nie mają dostępu do drogi publicznej. Przez lata korzystałeś z uprzejmości sąsiadów… być może na cudzym gruncie znajdował się urządzony przejazd którego także i Ty używałeś. Niestety, z powodu kłótni, sporów sąsiedzkich, zmiany właściciela nieruchomości, bądź innych nieprzewidzianych okoliczności, Twój sąsiad uniemożliwił Ci przejazd szlakiem, którym mogłeś dostać się do swojej posesji. Prowadzenie Spraw Spadkowych Jasło Jeżeli próby porozumienia nie przyniosą rezultatu, jedynym wyjściem będzie złożenie do sądu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wniosek o którym mowa składasz do sądu właściwego ze względu na

Czytaj więcej »
pomoc ustanowienie drogi koniecznej

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ustanowienie Służebności Drogi Koniecznej Może się zdarzyć tak, że Twoja nieruchomość, Twój dom czy budynki gospodarcze nie mają dostępu do drogi publicznej. Przez lata korzystałeś z uprzejmości sąsiadów… być może na cudzym gruncie znajdował się urządzony przejazd którego także i Ty używałeś. Niestety, z powodu kłótni, sporów sąsiedzkich, zmiany właściciela nieruchomości, bądź innych nieprzewidzianych okoliczności, Twój sąsiad uniemożliwił Ci przejazd szlakiem, którym mogłeś dostać się do swojej posesji. Ustanowienie Drogi Koniecznej Jeżeli próby porozumienia nie przyniosą rezultatu, jedynym wyjściem będzie złożenie do sądu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wniosek o którym mowa składasz do sądu właściwego ze względu na

Czytaj więcej »