Osoba najbliższa jako świadek w sprawie rozwodowej. 

Często spotykam się z sytuacją kiedy strona boi się lub nie chce powoływać na świadka osobę najbliższą twierdząc, że i tak będzie ona niewiarygodna dla sądu. Jest to twierdzenie fałszywe. Dla oceny wiarygodności świadka nie ma znaczenia pokrewieństwo czy powinowactwo ze stroną. Sąd bierze pod uwagę ogólny wydźwięk zeznań danego świadka, jego ocenę sytuacji, obiektywizm i racjonalizm. Kiedy biorę udział w przesłuchaniu świadka, który swoją córkę/syna/matkę/męża itd. gloryfikuje, przedstawia jako osobę nieskazitelną, bez żadnej wady, a wręcz świętą, natomiast druga strona to chodzące czyste zło, oczywistym jest, iż zeznania takiego świadka sąd odpowiednio oceni. Zazwyczaj ocena wiarygodności takiej osoby będzie

Czytaj więcej »

Czy dziecko które ukończyło 13 lat decyduje z którym z rodziców chce mieszkać po rozwodzie ?

Często pada pytanie, co z dziećmi, które jasno określają z którym z rodziców chcą mieszkać po ich rozstaniu. Mylnie uznaje się, że dziecko które skoczyło 13 lat może samo o powyższym decydować. Dziecko do uzyskania pełnoletności tak naprawdę nie ma możliwości samodzielnego decydowania o swoje sytuacji życiowej. Jeżeli jednak jego rozwój umysłowy, stopień dojrzałości i stan zdrowia na to pozwalają sąd może uwzględnić jego rozsądne życzenia. W takim wypadku najczęściej sąd dopuszcza opinię specjalistów, aby wypowiedzieli się z którym z rodziców dziecko powinno zamieszkać. Jasło, ul. ks. Tischnera 8 Rzeszów, ul. Żeromskiego 5/24 609 643 200 kancelaria.ncs@gmail.com

Czytaj więcej »

Zmiana alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym

Często spotykam się z sytuacją kiedy jedna ze stron „dla świętego spokoju” zgadza się z wysokością alimentów żądanych przy okazji rozwodu. Jeżeli jesteś kobietą, a dzieci mają zostać przy Tobie i z tego powodu żądasz alimentów lub jeżeli jesteś mężczyzną i to od Ciebie zażądano alimentów – pamiętaj, że późniejsze ich podwyższenie lub obniżenie nie jest takie proste. W postępowaniu rozwodowym nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji licząc na to, że inny sąd, w innym terminie wyda korzystniejszy dla Ciebie wyrok. Po orzeczeniu bowiem rozwodu i zasądzeniu alimentów, musi zaistnieć ważna zmiana okoliczności, która uzasadniałaby podwyższenie lub obniżenie alimentów. Jeżeli

Czytaj więcej »

Rozwód a ustanie pożycia fizycznego

W swojej praktyce często słyszę pytanie czy to prawda, że sąd orzeknie rozwód tylko wtedy gdy nie było między małżonkami pożycia fizycznego na co najmniej na trzy/ sześć/ dziewięć….. miesięcy przed złożeniem pozwu ? Odpowiedź brzmi: NIE. Nie ma żadnego przepisu, który określałby czas jaki miałby upłynąć od ustania pożycia fizycznego między małżonkami a złożeniem pozwu o rozwód. Pamiętaj jednak, że sąd zawsze bada czy więź fizyczna między małżonkami ustała. Nawet sporadyczne kontakty fizyczne między małżonkami mogą świadczyć o tym, że zupełny rozkład więzi małżeńskich nie nastąpił. Orzeczenie rozwodu w takim wypadku będzie niemożliwe. Jasło, ul. ks. Tischnera 8 Rzeszów,

Czytaj więcej »

Czy można nie dać rozwodu ?

Wydawało Ci się, że jesteś gotowy na rozwód. Wydawało Ci się, że nic już nie może uratować Twojego małżeństwa. Aż nadszedł ten dzień – otrzymałeś pozew rozwodowy. Uświadamiasz sobie, że nie chcesz i nie możesz dać rozwodu Twojemu współmałżonkowi. Zadajesz sobie pytanie: czy jest coś co mogę zrobić, aby temu zapobiec? Niestety w polskiej rzeczywistości prawnej sytuacja jest bardziej skomplikowana niż to co najczęściej widzimy w amerykańskich produkcjach filmowych. Samo stwierdzenie: nie dam Ci rozwodu, jeszcze nie oznacza, że sąd takiego rozwodu nie orzeknie. Ważne jest, aby sąd poznał przyczyny Twojego stanowiska i uznał, że są one na tyle istotne,

Czytaj więcej »

Kto ponosi koszty rozwodu?

Najważniejsze o czym musisz pamiętać to to, że pozew o rozwód podległa opłacie stałej w wysokości 600 zł i opłaca go osoba składająca pozew. Jeżeli sprawa zostanie zakończona wyrokiem bez orzekania o winie połowa tej kwoty czyli 300 zł zostanie zwrócona przez sąd osobie składającej pozew. Co więcej również pozwany po zakończeniu sprawy będzie zobowiązany zwrócić Ci połowę z 300 zł, które Ty zapłaciłeś. Łącznie więc z powrotem z 600 zł otrzymasz 450 zł. Jeżeli nie stać Cię na uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeżeli chcesz jednocześnie zająć się podziałem

Czytaj więcej »

Gdzie i jak złożyć wniosek o rozwód?

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna do podjęcia, jeśli jednak jesteś już pewny swojej decyzji, powinieneś dopełnić wiele związanych z tym formalności. Jak złożyć pozew o rozwód? Pozew powinieneś sporządzić w 3 kopiach – jedną dla Ciebie, drugą dla małżonka, a trzecią dla sądu. Następnie wniosek rozwodowy należy przynieść do sądu okręgowego, w miejscu Waszego zamieszkania. Na obecną chwilę nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet. Należy zrobić to osobiście lub listownie. Pozew o rozwód podległa opłacie stałej w wysokości 600 zł. Co powinien zawierać wniosek o rozwód? Przede wszystkim Wasze dane takie jak: imiona i nazwiska, adresy i numery

Czytaj więcej »
jazda w stanie nietrzeźwym adwokat jasło

Jazda po alkoholu

Jazda po Alkoholu W Polskim prawie możemy rozróżnić dwa stany związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekroczy 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość mamy do czynienia z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Konsekwencją powyższego jest to, że osoba taka popełnia przestępstwo, które ścigane jest w sposób szczególny i konsekwentny przez prokuraturę. Osoba taka zazwyczaj jest surowo karana przez sąd. Jeżeli natomiast zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila

Czytaj więcej »
przekazanie spadku za opiekę

Przekazanie majątku za opiekę

Przekazanie Majątku za Opiekę Umową dożywocia zazwyczaj zainteresowane są osoby starsze, które są właścicielami nieruchomości. Często jest tak, iż z wiekiem nie jesteśmy już tak sprawni i samowystarczalni jak kiedyś. Potrzebujemy opieki i wsparcia. Zawierając umowę dożywocia, przenosimy własność nieruchomości na inną osobę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Zawierając umowę o przekazanie majątku za opiekę, stajemy się tzw. dożywotnikiem, a nasze prawa są szerokie. Jako dożywotnik masz prawo do tego, aby nabywca Twojej nieruchomości przyjął Cię do siebie jak domownika. Zapewnił Ci wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał. Ponadto pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a w razie śmierci sprawił

Czytaj więcej »
Adwokat sprawy spadkowe Jasło

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie Nabycia Spadku Stwierdzenie nabycia spadku to często spotykany problem, z którym musi się wcześniej czy później uporać prawie każdy z nas w przypadku wykazania swojego prawa do odziedziczonego spadku. Aby móc swobodnie dysponować dobrami, które otrzymaliśmy, musimy posiadać dokument, który będzie nas do tego uprawniał. Takim dokumentem jest uzyskane w postępowaniu sądowym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie to sąd wydaje na wniosek osoby, która wykaże, że ma w tym interes prawny. Przepisy stanowią, że interes prawny w złożeniu wniosku mają przede wszystkim spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, a także zapisobiorcy i wierzyciele spadkodawcy lub spadkobiercy. Oczywiście, żaden przepis nie

Czytaj więcej »
akt oskarżenia w sprawie prywatnej

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny Akt Oskarżenia Nie wszystkie przestępstwa, które są przewidziane w kodeksie karnym, ścigane są z urzędu, czyli są wszczynane przez organy ścigania i policję. Istnieją przestępstwa, które bez inicjatywy z Twojej strony pozostaną niezauważone dla państwa, a Ty możesz nigdy nie doczekać się wymierzenia sprawiedliwości za popełniony przeciwko Tobie czyn. Kodek karny przewiduje kilka sytuacji, kiedy Twoja inicjatywa do podjęcia czynności w sprawie jest niezbędna. Najczęściej z przestępstwami, które są ścigane na Twój wniosek mamy do czynienia w przypadku: przestępstwa zniesławienia, przestępstwa zniewagi czy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Pamiętaj, że jeżeli sprawca dopuścił się jednego ze wskazanych wyżej czynów to

Czytaj więcej »