Osoba najbliższa jako świadek w sprawie rozwodowej. 

Często spotykam się z sytuacją kiedy strona boi się lub nie chce powoływać na świadka osobę najbliższą twierdząc, że i tak będzie ona niewiarygodna dla sądu. Jest to twierdzenie fałszywe. Dla oceny wiarygodności świadka nie ma znaczenia pokrewieństwo czy powinowactwo ze stroną. Sąd bierze pod uwagę ogólny wydźwięk zeznań danego świadka, jego ocenę sytuacji, obiektywizm …

Czy dziecko które ukończyło 13 lat decyduje z którym z rodziców chce mieszkać po rozwodzie ?

Często pada pytanie, co z dziećmi, które jasno określają z którym z rodziców chcą mieszkać po ich rozstaniu. Mylnie uznaje się, że dziecko które skoczyło 13 lat może samo o powyższym decydować. Dziecko do uzyskania pełnoletności tak naprawdę nie ma możliwości samodzielnego decydowania o swoje sytuacji życiowej. Jeżeli jednak jego rozwój umysłowy, stopień dojrzałości i …

Zmiana alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym

Często spotykam się z sytuacją kiedy jedna ze stron „dla świętego spokoju” zgadza się z wysokością alimentów żądanych przy okazji rozwodu. Jeżeli jesteś kobietą, a dzieci mają zostać przy Tobie i z tego powodu żądasz alimentów lub jeżeli jesteś mężczyzną i to od Ciebie zażądano alimentów – pamiętaj, że późniejsze ich podwyższenie lub obniżenie nie …

Rozwód a ustanie pożycia fizycznego

W swojej praktyce często słyszę pytanie czy to prawda, że sąd orzeknie rozwód tylko wtedy gdy nie było między małżonkami pożycia fizycznego na co najmniej na trzy/ sześć/ dziewięć….. miesięcy przed złożeniem pozwu ? Odpowiedź brzmi: NIE. Nie ma żadnego przepisu, który określałby czas jaki miałby upłynąć od ustania pożycia fizycznego między małżonkami a złożeniem …

Czy można nie dać rozwodu ?

Wydawało Ci się, że jesteś gotowy na rozwód. Wydawało Ci się, że nic już nie może uratować Twojego małżeństwa. Aż nadszedł ten dzień – otrzymałeś pozew rozwodowy. Uświadamiasz sobie, że nie chcesz i nie możesz dać rozwodu Twojemu współmałżonkowi. Zadajesz sobie pytanie: czy jest coś co mogę zrobić, aby temu zapobiec? Niestety w polskiej rzeczywistości …

Kto ponosi koszty rozwodu?

Najważniejsze o czym musisz pamiętać to to, że pozew o rozwód podległa opłacie stałej w wysokości 600 zł i opłaca go osoba składająca pozew. Jeżeli sprawa zostanie zakończona wyrokiem bez orzekania o winie połowa tej kwoty czyli 300 zł zostanie zwrócona przez sąd osobie składającej pozew. Co więcej również pozwany po zakończeniu sprawy będzie zobowiązany …

Gdzie i jak złożyć wniosek o rozwód?

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna do podjęcia, jeśli jednak jesteś już pewny swojej decyzji, powinieneś dopełnić wiele związanych z tym formalności. Jak złożyć pozew o rozwód? Pozew powinieneś sporządzić w 3 kopiach – jedną dla Ciebie, drugą dla małżonka, a trzecią dla sądu. Następnie wniosek rozwodowy należy przynieść do sądu okręgowego, w miejscu Waszego …

Jazda po alkoholu

Jazda po Alkoholu W Polskim prawie możemy rozróżnić dwa stany związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekroczy 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość mamy do czynienia z …

Przekazanie majątku za opiekę

Przekazanie Majątku za Opiekę Umową dożywocia zazwyczaj zainteresowane są osoby starsze, które są właścicielami nieruchomości. Często jest tak, iż z wiekiem nie jesteśmy już tak sprawni i samowystarczalni jak kiedyś. Potrzebujemy opieki i wsparcia. Zawierając umowę dożywocia, przenosimy własność nieruchomości na inną osobę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Zawierając umowę o przekazanie majątku za …

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie Nabycia Spadku Stwierdzenie nabycia spadku to często spotykany problem, z którym musi się wcześniej czy później uporać prawie każdy z nas w przypadku wykazania swojego prawa do odziedziczonego spadku. Aby móc swobodnie dysponować dobrami, które otrzymaliśmy, musimy posiadać dokument, który będzie nas do tego uprawniał. Takim dokumentem jest uzyskane w postępowaniu sądowym postanowienie o …