czy można nie dać rozwodu

Czy Można nie dać Rozwodu?

Wydawało Ci się, że jesteś gotowy na rozwód. Wydawało Ci się, że nic już nie może uratować Twojego małżeństwa. Aż nadszedł ten dzień – otrzymałeś pozew rozwodowy. Uświadamiasz sobie, że nie chcesz i nie możesz dać rozwodu Twojemu współmałżonkowi. Zadajesz sobie pytanie: czy jest coś co mogę zrobić, aby temu zapobiec?

Rozwód Porady Jasło

Niestety w polskiej rzeczywistości prawnej sytuacja jest bardziej skomplikowana niż to co najczęściej widzimy w amerykańskich produkcjach filmowych. Samo stwierdzenie: nie dam Ci rozwodu, jeszcze nie oznacza, że sąd takiego rozwodu nie orzeknie. Ważne jest, aby sąd poznał przyczyny Twojego stanowiska i uznał, że są one na tyle istotne, że niemożliwym jest rozwiązanie Twojego małżeństwa.

Po pierwsze, aby można było mówić o orzeczeniu rozwodu, małżonków od dłuższego czasu nie mogą łączyć żadne więzi małżeńskie. Jeżeli więc nadal darzysz uczuciem swojego męża czy żonę, jeżeli prowadzicie wspólnie dom, a czasami zdarzy wam się spędzić razem noc – nie może być mowy o tym, że wasze małżeństwo nie istnieje. W takiej sytuacji powiedzenie w sądzie: nie dam Ci rozwodu jest jak najbardziej uzasadnione i zapewne sąd weźmie Twoje zdanie pod uwagę badając stan waszego małżeństwa. Pamiętaj, iż jeżeli łączy was przynajmniej jedna z więzi małżeńskich wyżej wymienionych tj. emocjonalna, gospodarcza czy fizyczna lub wasze problemy mają charakter przejściowy, możesz twierdzić, że wasze małżeństwo nadal istnieje. Tym samym możesz wnosić o oddalenie żądań współmałżonka. Najważniejsze jest jednak, abyś mówił prawdę. Jeżeli bowiem współmałżonek dowiedzie, że przytoczone przez Ciebie okoliczności nie są prawdziwe albo uczucie jest tylko jednostronne, niestety Twój sprzeciw i brak zgody na orzeczenie rozwodu niewiele pomogą. Twoje stanowcze: nie dam Ci rozwodu może nie mieć w takiej sytuacji żadnego znaczenia. Kolejnym sposobem, aby sąd nie orzekł rozwodu Twojego małżeństwa jest udowodnienie, że wnoszący o rozwód Twój mąż czy żona są wyłącznie winni rozpadowi pożycia.

Rozwód za Porozumieniem Stron

Rozwód z  Orzeczeniem o Winie

czy można nie dać rozwodu jasłoPamiętaj, że jeżeli sąd ustali, że jesteście współwinni w rozkładzie waszego małżeństwa albo jeżeli Twój mąż czy żona ponoszą prawie całą winę bo np. w 90 %, nie możemy mówić o tym, że rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny. Jakie to ma konsekwencje ? Wracamy do punktu wyjścia, a więc sytuacji kiedy sąd pomimo Twojego stanowczego sprzeciwu może taki rozwód orzec. Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka będzie w tej sytuacji kluczowe. I po trzecie, jeżeli wszystko pójdzie po Twojej myśli i wykażesz, że jesteś zupełnie niewinny w rozkładzie waszego pożycia to sąd będzie badał jaki jest powód braku zgody na rozwód z Twojej strony. Sąd zbada czy Twoje: nie dam Ci rozwodu, nie wynika przypadkiem ze złośliwości, zemsty, chęci przeszkodzenia w ułożeniu sobie życia osobistego współmałżonka, szykany.. słowem wszystkiego tego, co może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takim wypadku również musisz być świadomy, że sąd może orzec rozwód małżeństwa bez Twojej zgody. Jeżeli jednak jesteś wierzącym i praktykującym katolikiem, a rozwód stoi w sprzeczności z Twoimi przekonaniami i wierzeniami, sąd musi wziąć to pod uwagę, co niejednokrotnie otwiera Ci drogę do oddalenia powództwa w sprawie.

Z powyższego wynika, iż sytuacje kiedy nie chcesz zgodzić się na rozwód i żądasz oddalenia wniesionego przez męża czy żonę powództwa, są zazwyczaj sprawami dowodowo skomplikowanymi. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata, który pomoże Ci przebrnąć przez złożone postępowanie sądowe, udzieli Ci potrzebnego wsparcia i wyjaśni wszystkie niejasności.

Prawnik Rozwodowy Jasło