zachowek

Czym jest Zachowek?

Może się zdarzyć tak, że Twoja nieruchomość, Twój dom czy budynki gospodarcze nie mają dostępu do drogi publicznej. Przez lata korzystałeś z uprzejmości sąsiadów… być może na cudzym gruncie znajdował się urządzony przejazd którego także i Ty używałeś. Niestety, z powodu kłótni, sporów sąsiedzkich, zmiany właściciela nieruchomości, bądź innych nieprzewidzianych okoliczności, Twój sąsiad uniemożliwił Ci przejazd szlakiem, którym mogłeś dostać się do swojej posesji.

Prowadzenie Spraw Spadkowych Jasło

Jeżeli próby porozumienia nie przyniosą rezultatu, jedynym wyjściem będzie złożenie do sądu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wniosek o którym mowa składasz do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Opłata sądowa w tym wypadku jest stała i wynosi 200 zł. Musisz jednak pamiętać, że złożenie prawidłowego wniosku wymaga przygotowania i właściwego rozpoznania sprawy. Niezbędną informacją jaką należy podać sądowi są numery ksiąg wieczystych, zarówno Twojej nieruchomości jak i wszystkich działek przez które ma przebiegać droga konieczna. Musisz też ustalić wszystkich właścicieli nieruchomości, które będą obciążone ustanowieniem służebności albowiem będą oni uczestnikami postępowania sądowego. Konieczna też będzie wizyta w urzędzie i wybranie wyrysu z mapy ewidencyjnej na którym zobrazowane jest położenie wszystkich działek. Jeżeli dysponujesz opinią geodety, który wytyczył szlak jakim powinna przebiegać droga powinieneś ją załączyć do swojego wniosku.

Pamiętaj jednak, że sąd nie jest związany Twoim żądaniem i dokona własnych ustaleń, aby stwierdzić jakie są opcje ustanowienia drogi koniecznej i który z tych wariantów będzie najmniej obciążający dla nieruchomości po której będzie przebiegać droga. Oznacza to także, że sąd dokona osobiście oględzin Twojej nieruchomości. W oględzinach zazwyczaj weźmie także udział biegły geodeta, który opracuje wszystkie możliwe warianty ustanowienia drogi koniecznej. Biegły wskaże, który wariant jego zdaniem byłby najlepszy z punktu widzenia obu stron.

Sporządzanie Pozwu o Zachowek

zachowek pomoc prawnaCo istotne, za ustanowienie służebności drogi koniecznej będziesz musiał zapłacić sąsiadowi stosowne wynagrodzenie. Jeżeli w zakresie wysokości wynagrodzenia będzie istniał między wami spór, może się okazać, że niezbędna w sprawie będzie także opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Podczas trwającego postępowania sąd powinien wysłuchać Twoich racji, racji Twoich sąsiadów, a także świadków jeżeli ich powołasz w sprawie.

Pamiętaj, że sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej mogą być długie, żmudne i skomplikowane. Jeżeli zdecydujesz się na ustanowienie w sprawie pełnomocnika – adwokata, pomoże Ci on przebrnąć przez niejednokrotnie trudne postępowanie. Na pewno będziesz czuł się bezpieczniej mogąc liczyć na pomoc prawną na każdym etapie zawnioskowanej przez Ciebie sprawy.

Adwokat od Spraw Spadkowych Jasło