Adwokat Pro Bono

Pomoc prawna osobom w trudnej sytuacji

Wychodząc z założenia, iż adwokat jest zawodem szczególnego zaufania oraz ciążą na nim szczególne obowiązki, także te związane z działalności społeczną, Kancelaria Adwokacka Adwokat Nina Chrzanowska-Szczygielska nie zapomina o osobach, których nie stać na odpłatną pomoc prawną.

W związku z powyższym Kancelaria prowadzi działania polegające na udzielaniu porad prawnych PRO BONO. Jest to profesjonalna i bezpłatna pomoc z której można skorzystać w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, po uprzednim kontakcie z Kancelarią drogą mailową lub telefoniczną.