Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna do podjęcia, jeśli jednak jesteś już pewny swojej decyzji, powinieneś dopełnić wiele związanych z tym formalności.
Jak złożyć pozew o rozwód?
Pozew powinieneś sporządzić w 3 kopiach – jedną dla Ciebie, drugą dla małżonka, a trzecią dla sądu.
Następnie wniosek rozwodowy należy przynieść do sądu okręgowego, w miejscu Waszego zamieszkania.
Na obecną chwilę nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet. Należy zrobić to osobiście lub listownie.
Pozew o rozwód podległa opłacie stałej w wysokości 600 zł.
Co powinien zawierać wniosek o rozwód?
Przede wszystkim Wasze dane takie jak: imiona i nazwiska, adresy i numery PESEL.
Oczywiście potrzebne będzie również oznaczenie sądu oraz pozwu. Powinieneś również określić, czy chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też bez jej orzekania.
Sąd będzie potrzebował wyjaśnienia, jak doszło do rozkładu Waszego pożycia małżeńskiego oraz akty małżeństwa i urodzenia Waszych dzieci (jeśli takie są).
Po za tym powinieneś oznaczyć swojego pełnomocnika oraz przedstawić dowód uiszczenia opłaty od pozwu i pełnomocnictwa.
To nie wszystko…
Jeśli masz dzieci, sąd będzie musiał zarządzić kto będzie sprawował nad nimi opiekę i który rodzic ma obowiązek płacić alimenty oraz w jakiej wysokości.
Jeśli macie wspólne mieszkanie, działkę tzw. wspólnotę majątkową do sądu można dołączyć również wniosek o podział majątku.
Jeśli chcesz uzyskać rozwód z orzekaniem o winie, powinieneś załączyć również materiał dowodowy, pomagający stwierdzić o winie małżonka.
Zawsze możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – adwokata, który objaśni Ci, jakie masz możliwości działania w sprawie i będzie bronił Twoich interesów przed sądem.
🎯Jasło, ul. ks. Tischnera 8
🎯Rzeszów, ul. Żeromskiego 5/24
☎609 643 200
📧kancelaria.ncs@gmail.com