jazda po alkoholu adwokat jasło

Jazda po Alkoholu

W Polskim prawie możemy rozróżnić dwa stany związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekroczy 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość mamy do czynienia z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Konsekwencją powyższego jest to, że osoba taka popełnia przestępstwo, które ścigane jest w sposób szczególny i konsekwentny przez prokuraturę. Osoba taka zazwyczaj jest surowo karana przez sąd. Jeżeli natomiast zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza wynosi 0,2 mg do 0,25 mg mamy do czynienia z kierowaniem pojazdem po użyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie w polskim porządku prawnym.

Co Grozi za Kierowanie Pojazdem pod Wpływem Alkoholu

Jeżeli popełniasz wykroczenie lub przestępstwo wyżej określone, musisz liczyć się z licznymi i dotkliwymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli popełniasz wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu, podlegasz karze aresztu do 30 dni lub grzywny od 50 zł do nawet 5000 zł. Sąd orzeka również obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Pamiętaj, że karalne jest również prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny po użyciu alkoholu np. roweru, co z kolei zagrożone jest karą do 14 dni aresztu lub grzywną w wymiarze od 50 zł do 5000 zł. Sąd w takim wypadku może orzec także zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Jeżeli dopuszczasz się przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, musisz liczyć się z jeszcze dalej idącymi konsekwencjami. Jeżeli popełnisz przestępstwo, o którym mowa, podlegasz karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Grzywnę w tym wypadku wymierza się w stawkach dziennych od 10 do 540, przy czym najniższa stawka wynosi 10 zł, a najwyższa nie może przekroczyć 2000 zł. Teoretycznie więc grzywna, jaką orzeknie względem Ciebie sąd, może być olbrzymia. Jeżeli chodzi o karę ograniczenia wolności, najkrócej trwa ona 1 miesiąc a najdłużej 2 lata i polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Wykroczenia za Jazdę w Stanie Nietrzeźwym 

Kara pozbawienia wolności w tym wypadku może zostać orzeczona na okres od 1 miesiąca do 2 lat, chyba że kierujący pojazdem był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W takim wypadku kara pozbawienia wolności jest orzekana w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Pamiętaj, że jeżeli w stanie nietrzeźwości spowodujesz wypadek, w którym inna osoba poniesie śmierć lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara pozbawienia wolności ulega nadzwyczajnemu obostrzeniu, którą sąd orzeka od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

Poza tym, jeżeli prowadzisz pojazd w stanie nietrzeźwości, musisz liczyć się z tym, że sąd orzeknie wobec Ciebie zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. Jeżeli byłeś już prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub spowodowałeś wypadek, w którym inna osoba poniosła śmierć, lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony zostanie dożywotnio.

Złagodzenie Kary za Jazdę pod Wpływem Alkoholu

jazda pod wpływem alkoholu adwokat jasłoPopełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się także z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W razie skazania za powyższe sąd orzeka obligatoryjnie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł, a w sytuacji ponownego skazania za przestępstwo, o którym mowa lub spowodowania wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć, lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wysokość co najmniej 10000 zł do wysokości 60000 zł. Pamiętaj, że w każdych, nawet najtrudniejszych okolicznościach, możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty — adwokata, który wyjaśni Ci wszystkie zawiłości prawne i pomoże Ci znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji, w której się znalazłeś.

Adwokat od Spraw Karnych Jasło