Najważniejsze o czym musisz pamiętać to to, że pozew o rozwód podległa opłacie stałej w wysokości 600 zł i opłaca go osoba składająca pozew.

Jeżeli sprawa zostanie zakończona wyrokiem bez orzekania o winie połowa tej kwoty czyli 300 zł zostanie zwrócona przez sąd osobie składającej pozew. Co więcej również pozwany po zakończeniu sprawy będzie zobowiązany zwrócić Ci połowę z 300 zł, które Ty zapłaciłeś. Łącznie więc z powrotem z 600 zł otrzymasz 450 zł.

Jeżeli nie stać Cię na uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Jeżeli chcesz jednocześnie zająć się podziałem majątku, pamiętaj, że miedzy Wami powinno być wszystko ustalone. Sąd co do zasady nie zajmuje się podziałem majątku w sprawie rozwodowej, chyba, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Złożenie takiego wniosku to koszt 1000 zł. Jeżeli przedstawisz zgodny projekt podziału majątku, opłata spadnie do 300 zł

W wyjątkowych sytuacjach, możesz też złożyć wniosek o eksmisję małżonka z Waszego wspólnego miejsca zamieszkania. Taki wniosek to koszt dodatkowych 200 zł.