Reprezentacja firm przed sądem

W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, które obejmują zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed sądami, urzędami i instytucjami obejmującymi swoją właściwością obszar całego kraju, uczestniczy w negocjacjach oraz sporządza pisemne opinie prawne m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa budowlanego i karno-skarbowego. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakładce Zakres usług.