prawa zatrzymanego przez Policję

Prawa Zatrzymanego przez Policję

Zadając sobie pytanie czym jest zatrzymanie i jakie prawa przysługują Tobie jako zatrzymanemu należy stwierdzić, iż zatrzymanie polega na krótkotrwałym pozbawieniu Cię wolności dla osiągnięcia celów procesowych. Jeżeli dojdzie do sytuacji w której zostałeś zatrzymany przez Policję czy inne organy ścigania, pamiętaj o swoich prawach, które Ci bezwzględnie przysługują.

Prawa Podczas Zatrzymania Policyjnego

Po pierwsze, powinieneś być poinformowany o przyczynach i podstawach Twojego zatrzymania. Powinieneś wiedzieć jaki czyn jest Ci zarzucany i w związku z jakim postępowaniem zostałeś zatrzymany. Maksymalny czas na jaki można pozbawić Cię wolności to 48 godzin. W tym czasie powinieneś zostać zwolniony albo powinieneś zostać przekazany do dyspozycji sądu. Najczęściej kiedy zostajesz przekazywany do dyspozycji sądu związane jest to z wnioskiem organów ścigania o tymczasowe aresztowanie. Po upływie kolejnych 24 godzin od momentu przekazania Cię do dyspozycji sądu, jeżeli nie doręczono Ci postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, powinieneś bezwzględnie zostać zwolniony. Pamiętaj, iż okres 48 godzin i okres 24 godzin to dwa niezależne terminy. Jeżeli zostałeś przekazany do dyspozycji sądu przed upływem 48 godzin, nie oznacza to wydłużenia 24 godzin dla sądu. I odwrotnie organy ścigania nie mogą pożyczać czasu od sądu wydłużając przepisowe 48 godzin.

Kolejną istotną sprawą jakiej powinieneś być świadomy to to, że Policja ma obowiązek poinformować Cię o Twoich prawach, a jest ich wiele. Jest to przede wszystkim prawo do skorzystania z pomocy adwokata. Z uwagi na fakt, iż wszystkie początkowe czynności z Twoim udziałem mają ogromne znaczenie dla dalszego postępowania, nie daj sobie wmówić, że obrońca nie jest Ci przynajmniej na razie potrzebny. Masz prawo do skorzystania z pomocy prawnej i obrony Twoich praw od samego początku każdego postępowania. Pamiętaj, że policja nie udostępni Ci rejestru prawników, którzy mogą Ci pomóc. Warto jest mieć zapisany numer telefonu do zaufanego adwokata z którym będziesz mógł się w każdym czasie bezpośrednio skontaktować.

Kolejnym prawem jakie Ci przysługuje jest prawo do skorzystania z odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, bez podawania przyczyn powyższego. Prawo do milczenia i niedostarczania dowodów przeciwko samemu sobie jest jedną z fundamentalnych zasad polskiego procesu karnego. Masz także prawo do otrzymania protokołu zatrzymania i złożenia zażalenia do sądu na dokonane zatrzymanie. W zażaleniu możesz żądać zbadania przez sąd legalności, prawidłowości i zasadności Twojego zatrzymania. Masz na to 7 dni od zatrzymania. Jeżeli nie władasz językiem polskim, masz prawo do skorzystania z pomocy tłumacza. Masz także prawo do skorzystania z pierwszej pomocy medycznej. Pamiętaj, że możesz żądać, aby organ Cię zatrzymujący zawiadomił o zatrzymaniu osobę Tobie najbliższą lub osobę trzecią.

prawa zatrzymanego Adwokat JasłoJakie Są Prawa Zatrzymanego Przez Policję?

Jeżeli Twoje zatrzymanie odbyło się z naruszeniem prawa i było niewątpliwie niesłuszne, możesz domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za powyższe. Nie bój się korzystać ze swoich praw i nie bój się prosić o pomoc. Jeszcze raz podkreślenia wymaga, że udział adwokata na każdym etapie postępowania, zapewni Ci spokój i gwarancję przestrzegania wszystkich uprawnień Ci przysługujących.

Adwokat Jasło