Prawo Cywilne i Spadkowe

Obszar działalności Kancelarii Adwokackiej z zakresu Prawa Cywilnego i Spadkowego obejmuje w szczególności sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów w sztuce lekarskiej,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • dotyczące służebności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • eksmisję
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź też nienależytego wykonania umowy,
 • zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń,
 • zobowiązania z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu,
 • odwołanie darowizny,
 • sporządzanie i kontrola umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu
 • sporządzenie umowy dożywocia

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.