Obsługa prawna firm

Obszar działalności Kancelarii Adwokackiej z zakresu Prawa Gospodarczego obejmuje w szczególności:

• sporządzenie umowy spółki,
• pomoc w rejestracji spółki,
• bieżącą obsługę prawną spółki,
• opiniowanie umów handlowych,
• sporządzanie projektów uchwał,
• prowadzenie negocjacji,
• sporządzanie pism procesowych,
• prowadzenie spraw o zapłatę

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.