Reprezentowanie Klientów przed Sądem

Prawo Karne
i Wykonawcze

Obszar działalności Kancelarii Adwokackiej z zakresu Prawa Karnego i Karnego Wykonawczego obejmuje w szczególności:

  • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
  • obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego,
  • prywatne akty oskarżenia,
  • udział w postępowaniu wykroczeniowym,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • sporządzanie pism procesowych

 

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.