prywatny akt oskarżenia

Prywatny Akt Oskarżenia

Nie wszystkie przestępstwa, które są przewidziane w kodeksie karnym, ścigane są z urzędu, czyli są wszczynane przez organy ścigania i policję. Istnieją przestępstwa, które bez inicjatywy z Twojej strony pozostaną niezauważone dla państwa, a Ty możesz nigdy nie doczekać się wymierzenia sprawiedliwości za popełniony przeciwko Tobie czyn. Kodek karny przewiduje kilka sytuacji, kiedy Twoja inicjatywa do podjęcia czynności w sprawie jest niezbędna. Najczęściej z przestępstwami, które są ścigane na Twój wniosek mamy do czynienia w przypadku: przestępstwa zniesławienia, przestępstwa zniewagi czy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Pamiętaj, że jeżeli sprawca dopuścił się jednego ze wskazanych wyżej czynów to tylko od Twojej woli, determinacji i wiedzy zależy czy zostanie on ukarany za swoje postępowanie. Większość sprawców tego typów przestępstw pozostaje bezkarnych, a ofiary nie decydują się dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej. Na takie działania nie może być zgody. Pamiętaj, że w takich sytuacjach nie jesteś sam i zawsze możesz zwrócić się do profesjonalisty – adwokata, który pomoże Ci ocenić zaistniały stan faktyczny, pomoże Ci zebrać konieczne dowody oraz będzie Cię reprezentował podczas całego trwającego postępowania sądowego. 

Wniesienie Prywatnego Aktu Oskarżenia

Jak Sporządzić Prywatny Akt Oskarżenia?

Aby postępowanie sądowe mogło się toczyć, musisz złożyć w sądzie tzw. prywatny akt oskarżenia, w którym wskażesz osobę oskarżonego, osobę pokrzywdzonego, wskażesz czyn, jaki został popełniony, a także wskażesz odpowiednie dowody świadczące o Twoich racjach. Jeżeli taką skargę złożysz bezpośrednio na Policji, przekaże ją ona sądowi. Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wiąże się z dokonaniem opłaty sądowej w wysokości 300 zł. W sytuacji, kiedy prywatny akt oskarżenia znalazł się już w sądzie, możesz brać aktywny udział w postępowaniu. Podobnie jak prokurator w postępowaniu dotyczącym przestępstw ściganych z urzędu, możesz zadawać pytania oskarżonemu, świadkom i sam dowodzisz winy oskarżonego. Jeżeli natomiast bardziej zależy Ci na tym, aby oskarżony Cię przeprosił, wyraził skruchę za swój czyn czy naprawił wyrządzoną szkodę, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo pojednania się ze sprawcą na pierwszej rozprawie sądowej. 

Postępowanie Sądowe w Sprawie Prywatnego Aktu Oskarżenia

wniesienie prywatnego aktu oskarżeniaJeżeli natomiast nie stawisz się do sądu na pierwsze jego posiedzenie, sąd uzna, że odstąpiłeś od oskarżenia i umorzy postępowanie. To, co może Cię jeszcze zaskoczyć to fakt, że oskarżony do czasu odczytania Twojego aktu oskarżenia, może wnieść przeciwko Tobie tzw. wzajemny akt oskarżenia o ścigany z oskarżenia prywatnego czyn, pozostający w związku z czynem, który Ty mu zarzucasz. Sąd w takiej sytuacji rozpozna obie sytuacje łącznie. To o czym musisz ponadto pamiętać to to, że przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego charakteryzują się dość krótkim okresem przedawnienia. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. W razie wszczęcia w w/w okresie postępowania przeciwko konkretnej osobie wydłuża się on jeszcze o 5 lat od zakończenia okresu poprzedniego.

Adwokat od Spraw Karnych Jasło