W swojej praktyce często słyszę pytanie czy to prawda, że sąd orzeknie rozwód tylko wtedy gdy nie było między małżonkami pożycia fizycznego na co najmniej na trzy/ sześć/ dziewięć….. miesięcy przed złożeniem pozwu ?

Odpowiedź brzmi: NIE. Nie ma żadnego przepisu, który określałby czas jaki miałby upłynąć od ustania pożycia fizycznego między małżonkami a złożeniem pozwu o rozwód. Pamiętaj jednak, że sąd zawsze bada czy więź fizyczna między małżonkami ustała.
Nawet sporadyczne kontakty fizyczne między małżonkami mogą świadczyć o tym, że zupełny rozkład więzi małżeńskich nie nastąpił. Orzeczenie rozwodu w takim wypadku będzie niemożliwe.

🎯Jasło, ul. ks. Tischnera 8
🎯Rzeszów, ul. Żeromskiego 5/24
☎609 643 200
📧kancelaria.ncs@gmail.com