kiedy dostanę rozwód warunki

Warunki Uzyskania Rozwodu

Niejednokrotnie w sytuacji kiedy podjąłeś decyzję o rozwodzie, zastanawiasz się, kiedy dostanę rozwód, w jakich sytuacjach sąd podejmie decyzję, że faktycznie moje małżeństwo nie istnieje? Wbrew powszechnemu przekonaniu, zgoda współmałżonka na rozwód, jeszcze nie przesądza o jego orzeczeniu przez sąd. Musisz pamiętać, że istnieją przesłanki, które muszą koniecznie wystąpić, abyś mógł rozważać złożenie pozwu o rozwód.

Kiedy Dostanę Rozwód? 

Po pierwsze wtedy, kiedy nastąpił zupełny rozkład Twojego pożycia małżeńskiego. Przyjmuje się, że w każdym małżeństwie małżonków łączą trzy więzi: emocjonalna (duchowa), fizyczna (pożycie intymne) i gospodarcza (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Jeżeli nie łączy was żadna z powyższych więzi, można powiedzieć, że nastąpił zupełny rozkład waszego pożycia. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy z konieczności mieszkacie pod wspólnym dachem, używacie tej samej kuchni, łazienki, korzystacie ze wspólnych urządzeń. Takie sytuacje są dopuszczalne pod warunkiem, że każde z was żyje na własny rachunek, a sytuacja życiowa zmusza was do dzielenia wspólnych pomieszczeń. Pamiętaj, że granica w takich sytuacjach może być bardzo nieostra. Sąd nie może mieć żadnych wątpliwości, iż pomimo wspólnego zamieszkania, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego. 

Po drugie rozkład waszego pożycia małżeńskiego (brak łączących was więzi małżeńskich) musi mieć charakter trwały. Nie mogą to być przejściowe kłopoty lub kaprys czy życzenie któregoś z małżonków o zerwaniu pożycia na jakiś czas. Sytuacja musi być na tyle stabilna i przemyślana, że nie będzie żadnych wątpliwości, iż do wspólnego pożycia już nigdy nie wrócicie. Pamiętaj, że Twoja sprawa będzie rozpoznawana w składzie trzyosobowym tj. sędziego i dwóch ławników. Są to osoby, które posiadają spore doświadczenie życiowe i to ich przekonanie o definitywnym końcu waszego małżeństwa musi być niewątpliwe. Zazwyczaj wymagane jest, aby rozkład pożycia trwał już od dłuższego czasu.

Prowadzenie Spraw Rozwodowych

Reasumując, odpowiadając na pytanie: kiedy dostanę rozwód ? Musisz się zastanowić czy dwa powyżej opisane warunki tzw. dwie pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu występują w Twojej sytuacji i czy występują one łącznie. Rozkład pożycia małżeńskiego musi być zupełny i trwały jednocześnie. Jeżeli sąd stwierdzi występowanie tylko jednego z powyższych elementów albo jeżeli żaden z powyższych elementów nie występuje, orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe. 

warunki uzyskania rozwodu poradyTrzeba pamiętać, że sytuacja każdego małżeństwa jest inna. Okoliczności każdej sprawy są różne. Czasami trudno jest jednoznacznie ocenić czy w danej sytuacji można się starać o uzyskanie rozwodu. A nawet jeżeli wystąpią oba konieczne warunki zupełności i trwałości w rozkładzie pożycia, sąd musi zbadać czy nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne uniemożliwiające wasz rozwód. Odpowiedzi na wszystkie rodzące się pytania i wątpliwości, może udzielić Ci profesjonalista – adwokat, do którego zawsze możesz się zwrócić o pomoc w ocenie czy to jest ten czas, aby uzyskać rozwód w postępowaniu sądowym.

Adwokat Rozwody Jasło