Dochodzenie Należności od Dłużników

Windykacja Należności

Obszar działalności Kancelarii Adwokackiej z zakresu Windykacji Należności obejmuje w szczególności:

• wezwanie dłużnika do zapłaty,
• uzyskanie tytułu wykonawczego,
• reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
• powództwa przeciwegzekucyjne

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.