Wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.
2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).
3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.

W związku z powyższym w Kancelarii obowiązują następujące warianty ustalania wynagrodzenia:

  1. Wynagrodzenie indywidualnie ustalane z klientem – wynagrodzenie to zależy w szczególności od stopnia skomplikowania sprawy oraz jej rodzaju, nakładu pracy, przewidywanego czasu trwania sprawy przed sądem, ilości rozpraw czy materiałów do opracowania. Wynagrodzenie ustalane jest z klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Ustalenia powyższe mogą przewidywać honorarium dodatkowe za pozytywny wynik sprawy (tzw. success fee).
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – obowiązuje zazwyczaj w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jego wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem i uzależniona jest od rodzaju obsługi oraz nakładu czasu pracy adwokata,
  3. Wynagrodzenie godzinowe – ustalane w drodze indywidualnej rozmowy z klientem w wysokości stawki za godzinę pracy adwokata.

Wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe ustalana jest odrębnie na podstawie wysokości stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Usługi kancelarii opodatkowane są 23 % stawką podatku VAT.