zasiedzenie nieruchomości jasło

Zasiedzenie nieruchomości

Prawie każdemu z nas zdarzyło się zetknąć w ten czy inny sposób z pojęciem zasiedzenia nieruchomości. Czasami nie uświadamiamy sobie, że na skutek upływu czasu, z mocy samego prawa, staliśmy się właścicielem wymarzonej przez nas działki. Co to jest zatem zasiedzenie nieruchomości i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc powołać się na przedmiotową instytucję prawa? Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów nabycia własności danej nieruchomości. Następuje ono z mocy prawa co oznacza, że po spełnieniu określonych ustawowych przesłanek stajemy się właścicielami nieruchomości i nie musimy podejmować już żadnych działań w tym zakresie. Nie mniej jednak powinniśmy złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości, aby sąd potwierdził, że spełniliśmy wymagane prawem warunki. Będziemy mieć też tytuł prawny uprawniający nas do pełnego dysponowania przedmiotową nieruchomością.

Nabycie Własności Nieruchomości przez Zasiedzenie

Po pierwsze istotny jest tu upływ czasu. Jeżeli jesteśmy posiadaczem nieruchomości (ale nie właścicielem) w dobrej wierze nieprzerwanie od 20 lat lub jeżeli jesteśmy posiadaczem nieruchomości (ale nie właścicielem) w złej wierze nieprzerwanie od 30 lat, to nabywamy własność takiej nieruchomości. Co to zatem oznacza, że musimy być posiadaczem samoistnym? Oznacza to tyle, że daną nieruchomością władamy tak jak byśmy byli faktycznie jej właścicielem, a otoczeniu wysyłamy jasne sygnały, że chcemy aby traktowano nas jak właściciela tej nieruchomości. Posiadaczem samoistnym jest np. osoba, która nabyła swoją nieruchomość na podstawy pisemnej umowy przenoszącej własność ale nie w formie aktu notarialnego, która to forma jest wymagana do ważności przeniesienia własności nieruchomości. Od posiadania samoistnego należy odróżnić posiadanie zależne tj. kiedy jesteśmy np. najemcami nieruchomości – w takim wypadku nie rozpoczyna swojego biegu termin do zasiedzenia nieruchomości.

Jak wspomniano wyżej, wyróżniamy dwa terminy zależne od naszej dobrej bądź złej wiary, a to 20 i 30 lat. Kiedy więc jesteśmy posiadaczem w dobrej wierze? Wtedy kiedy władając przedmiotową nieruchomością pozostajemy w uzasadnionym przekonaniu, że nasze władanie tą nieruchomością jest prawnie uzasadnione. Zła wiara oznaczać więc będzie, iż jesteśmy świadomi tego, że prawo własności danej nieruchomości nam nie przysługuje jednakże nadal władamy nią jak właściciel. Pamiętajmy również, że jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat 30. Niezależnie od tego, że zasiedzenie następuje z mocy samego prawa, niezbędne będzie udanie się do sądu, aby ten potwierdził nabyte przez Ciebie prawo własności.

Reprezentowanie Stron przed Sądem w Sprawie o Zasiedzenie Nieruchomości

zasiedzenie nieruchomościSpełnienie powyższych warunków może wydawać Ci się trudne i skomplikowane i czasami takie właśnie jest, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kilkoma posiadaczami samoistnymi i ustaleniem czy w ogóle za posiadacza samoistnego możemy się uważać. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty-adwokata, który pomoże Ci ustalić czy spełniasz ustawowe warunki do zasiedzenia nieruchomości, a następnie przygotuje stosowny wniosek do właściwego sądu i będzie reprezentował Cię w toczącym się postępowaniu.

Dobry Adwokat Jasło