przekazanie majątku za opiekę

Przekazanie Majątku za Opiekę

Umową dożywocia zazwyczaj zainteresowane są osoby starsze, które są właścicielami nieruchomości. Często jest tak, iż z wiekiem nie jesteśmy już tak sprawni i samowystarczalni jak kiedyś. Potrzebujemy opieki i wsparcia. Zawierając umowę dożywocia, przenosimy własność nieruchomości na inną osobę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Zawierając umowę o przekazanie majątku za opiekę, stajemy się tzw. dożywotnikiem, a nasze prawa są szerokie. Jako dożywotnik masz prawo do tego, aby nabywca Twojej nieruchomości przyjął Cię do siebie jak domownika. Zapewnił Ci wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał. Ponadto pomoc i pielęgnowanie w chorobie, a w razie śmierci sprawił Ci pogrzeb własnym kosztem.

Sporządzenie Umowy Dożywocia

Zawierając, więc umowę o której mowa, zapewnisz sobie utrzymanie i opiekę aż do momentu śmierci. Pamiętaj, że dożywocie można również zastrzec na rzecz osoby Ci bliskiej. Poprzez zawarcie umowy uzyska miano dożywotnika. Prawo dożywocia może też być ustanowione na rzecz kilku osób. Przykładem tu może być sytuacja, kiedy to starsi rodzice przekazują nieruchomość swojemu dziecku, w zamian za zapewnienie im dożywotniego utrzymania. Prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z nich odpowiedniemu zmniejszeniu. Pamiętaj, że Twoje prawo jako dożywotnika jest niezbywalne i niedziedziczne. Prawo dożywocia nie może więc być skutecznie przeniesione na inną osobę. Taka umowa byłaby nieważna z mocy prawa.

Kolejnym istotnym aspektem związanym z umową dożywocia jest to, że istnieją pewne przypadki, kiedy dożywocie i jego nieodłączne elementy, o których mowa była wyżej mogą zostać przez sąd zamienione na rentę. Po pierwsze sąd na żądanie strony zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności. Chodzi tutaj o złe, konfliktowe i uciążliwe relacje, które powstały po zawarciu umowy między dożywotnikiem a nabywcą nieruchomości. Po drugie zamiany dożywocia na rentę można żądać, jeżeli zobowiązany do opieki zbył nieruchomość objętą umową dożywocia.

Skutki Zawarcia Umowy Dożywocia

sporządzenie umowy dożywociaUmowa dożywocia zawierana jest w formie aktu notarialnego, a Twoje prawo wpisywane jest w treść księgi wieczystej nieruchomości zbywanej. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy dożywocia, jednakże pamiętać należy, iż dla takiego orzeczenia sądu jest to ostateczność. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z sytuacjami takimi jak agresja, dopuszczenie się przestępstwa czy krzywdzenie dożywotnika przez nabywcę, który wykazuje złą wolę względem osoby, którą ma się opiekować. Jeżeli zerwanie więzi osobistych leży wyłącznie z przyczyn zachodzących po Twojej stronie jako dożywotnika, bez winy nabywcy, wtedy umowa, o której mowa nie ulega rozwiązaniu.

Każdy przypadek należy jednakże rozpatrywać indywidualnie, nie ma bowiem jednej definicji wyjątkowych przypadków, które uzasadniałyby rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy skutkuje tym, że nieruchomość wraca do poprzedniego właściciela bez konieczności regulowania dodatkowych opłat. Tylko w wypadku kiedy nabywca dokonał w nieruchomości istotnych ulepszeń, może on domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji jednego z dwóch możliwych przypadków zamiany umowy dożywocia na rentę bądź Twoim zdaniem zachodzi wyjątkowa sytuacja uzasadniająca rozwiązanie umowy dożywocia. Zawsze możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – adwokata, który objaśni Ci, jakie masz możliwości działania w sprawie i będzie bronił Twoich interesów przed sądem.

Prowadzenie Spraw Spadkowych Jasło