Rozstrzyganie Sporów z Pracodawcą

Prawo Pracy

Kancelaria Adwokacka w Jaśle zapewnia pomoc prawą z zakresu Prawa Pracy, która obejmuje w szczególności:

• roszczenia pracownicze,
• spory związane z wypowiadaniem umów o pracę,
• odszkodowania, w tym z zakresu mobbingu w pracy,
• zakazy konkurencji,
• opiniowanie umów o pracę,
• prowadzenie negocjacji,
• sporządzanie pism procesowych

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Pomagamy w sporządzaniu dokumentów i umów z pracownikami (umowa o nawiązanie stosunku pracy, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, zmian formy zatrudnienia, pomagamy tworzyć regulaminy pracy, układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania pracowników, sporządzanie umów z menadżerami – kontraktów menadżerskich).

Doradzamy jak zabezpieczyć prawa pracodawcy w zakresie dyskryminacji, mobbingu, własności intelektualnej, w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz w sporach zbiorowych.