separacja adwokat jasło

Separacja Adwokat Jasło

W sytuacji, kiedy nie jesteś pewien czy Twoje małżeństwo na pewno już nie istnieje, w sytuacji, gdy nie jesteś gotowy na radykalny krok zakończenia istniejącego związku, prawo daje Ci czas i możliwość zastanowienia się nad przyszłością. Taką furtką jest instytucja separacji prawnej. Musisz wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje separacji tj. separacja faktyczna, kiedy to współmałżonkowie sami postanawiają się rozstać i dać sobie na czas na przemyślenia oraz separacja prawna orzekana przez sąd. Pamiętaj, że tylko separacja prawna wiąże się z określonymi dla Ciebie skutkami prawnymi. Sąd orzekając o separacji, bada czy między Tobą a Twoim współmałżonkiem przestały istnieć więzi charakterystyczne dla małżeństwa tj. więź emocjonalna, gospodarcza i fizyczna. Co ważne, sąd bada także czy rozpad więzi małżeńskich ma charakter tymczasowy, czy trwały, albowiem w sytuacji zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich winno się rozważać orzeczenie rozwodu, a nie separacji.

Separacja a Rozwód – Różnice

Rozwód jest ostatecznością i nie ma powrotu do stanu sprzed jego orzeczenia. Jeżeli orzeczono separację, zawsze możesz powrócić do wspólnego małżeńskiego pożycia. Separacja daje Ci zatem czas na zastanowienie się, czy kryzys w waszym małżeństwie jest możliwy do zażegnania, czy też jedyną drogą jest rozwód. Często separacja stanowi niejako preludium do późniejszego orzeczenia rozwodu. Oczywistą różnicą między separacją a rozwodem jest to, że mając orzeczoną separację, nie możesz ponownie zawrzeć związku małżeńskiego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że orzeczona separacja nie zwalnia z obowiązku wzajemnej pomocy współmałżonkowi. W sprawie o separację podobnie jak przy rozwodzie możesz żądać ustalenia przez sąd, kto ponosi winę za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli posiadacie dzieci, sąd ureguluje kwestie alimentów, władzy rodzicielskiej czy kontaktów tego rodzica, który nie będzie z nimi stale zamieszkiwał. Bardzo istotne jest też to, że z chwilą orzeczenia separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Prowadzenie Spraw Rozwodowych Jasło

W odróżnieniu od rozwodu, po orzeczeniu separacji nie masz możliwości powrotu do swojego nazwiska, jakie nosiłeś przed zawarciem związku małżeńskiego. Pamiętać też trzeba o sytuacjach, w których sąd nie może orzec separacji, chociażby więzi między małżonkami nie istniały. Jeżeli więc wskutek orzeczenia separacji miałoby ucierpieć dobro waszych wspólnych małoletnich dzieci, sąd nie orzeknie separacji. Podobnie, jeżeli orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. orzeczenie separacji narażałoby na krzywdę separacja a rozwód adwokat JasłoTwojego nieuleczalnie chorego współmałżonka, sąd nie orzeknie separacji. Pamiętaj, że jeżeli wystąpisz z pozwem o orzeczenie separacji, lecz Twoje motywacje z tym związane nie zasługują na aprobatę (np. Twoim celem jest szykanowanie współmałżonka), sąd także nie powinien orzec separacji. Aby wnieść pozew o separację, należy więc rozpatrzeć różne aspekty i okoliczności danej sprawy. Jeżeli nie jesteś pewien czy separacja jest dla Ciebie dobrym i korzystnym rozwiązaniem oraz, czy spełniasz formalne kryteria do jej orzeczenia, zawsze możesz zasięgnąć porady profesjonalisty – adwokata, który wyjaśni Ci wszystkie zawiłości często występujące w tego rodzaju sprawach.

Adwokat od Spraw Rozwodowych Jasło